Памятка про собак. Частина друга

30 августа 2012

Початок:

http://www.biz.kr.ua/articles/pamyatka-pro-sobak-chastina-persha.html

Продовження..

Кожен городянин, напевно, не раз відчував легку нервозність при вигляді собаки, яка гуляє без повідка і намордника. А якщо це не просто середніх розмірів пес, а представник бійцівської породи, страх посилювався багаторазово. І здавалося б, до чого всі ці правила з утримання та догляду за домашніми тваринами, якщо кращий друг людини гуляє сам по собі, наводячи жах на перехожих, а господар на прохання переляканих людей забрати тварину спокійно відповідає "не бійтеся, вона не кусається". І добре, якщо Ви відбулися легким переляком. А от як захистити себе з юридичного боку, якщо тварина все ж завдала вам травму? … І ось сутичка зі звіром позаду, рану оброблено, нервове збудження більш-менш вдалося врівноважити – саме час подумати про юридичну сторону ситуації. Перш за все слід з'ясувати чи має звір власника, чи він бездомний.

При укусі собаки, з його власника можна в судовому порядку вимагати відшкодування матеріальної шкоди. Це компенсація грошових коштів, витрачених на ліки та лікування. Крім того, Ви маєте право вимагати компенсацію у розмірі середньомісячного заробітку, якщо довелося якийсь час знаходиться на лікарняному. Щоб довести і визначити розмір завданої шкоди, доведеться збирати всі чеки за медикаменти і надати лист непрацездатності. «Потерпілому» так само варто звернутися в міліцію, щоб з'ясувати чи не було собаку нацьковано спеціально, чи мав власник корисливий намір у даній ситуації.

Співробітники міліції зобов'язані прийняти таку заяву та ретельно перевірити викладені Вами факти про агресивну поведінку тварин і якщо все підтвердиться - притягнути до відповідальності господаря і спонукати його показати тварину ветеринарові для огляду.
Далі, як Вам відшкодувати собі збитки від укусу? Перш за все, знайдіть свідків події. Свідком може бути будь-яка людина, хто щось бачив або знає з даного приводу. Дізнайтеся, хто господар собаки, направте йому претензію в письмовому вигляді з повідомленням про вручення, де вкажіть скільки Ви хочете отримати грошей і в які терміни. Претензія в даному випадку не є обов'язковою за діючими нині  законами, але, можливо, що господар тварини сам піде Вам назустріч, і не буде необхідності звертатися до суду, витрачаючи час та кошти на представника. Якщо господар уваги до Вашого прохання не виявив, однозначно необхідно йти до суду, і чим швидше Ви це зробите, тим краще для результату, тим більше шансів отримати грошове відшкодування. Будь-які зволікання в часі, у даному випадку – проти Вас. Якщо господар собаки не відомий -можна звернутися в міліцію або прокуратуру, для того, щоб його встановили. Якщо міліція не проявить належної уваги до Вашого звернення, такі дії можна оскаржити в прокуратуру. Відразу після події, в будь-якому випадку, треба факт укусу зафіксувати в травмпункті, про що отримати довідку. Якщо вам прописані перев'язувальні засоби, ліки, вітаміни та інше – слід всі рецепти і чеки зберегтиі, щоб потім долучити до справи.

Всі медичні документи, амбулаторну карту, всі довідки та виписки з історії хвороби, виписки з журналу реєстрації викликів швидкої допомоги (якщо Ви її викликали) і опис стану відразу після укусу, особливо якщо там були зафіксовані нервовий стрес або шок - також збирайте для залучення до матеріалів справи. Взагалі, чим більше доказів у Вас буде - тим краще!

Що взагалі можна вимагати? Вимагати у справі після укусу собакою можна: матеріальну та моральну шкоду. Матеріальна шкода - це все те, що Ви втратили із-за настання  даної події. Сюди включаються всі витрати на ліки, лікування та інше. Якщо Ви після укусу втратили працездатність - вимагайте компенсацію за дні, в які Ви вимушено не працювали, це називається «втрачений заробіток».  Моральна шкода, це особлива стаття Вашої позовної заяви. Норми цивільного кодексу про моральну шкоду містяться в окремих статтях і сформульовані наступним чином: «фізичні або моральні страждання, заподіяні громадянинові діями, що порушують його особисті немайнові права або посягають на інші нематеріальні блага які належать громадянину». Особисті немайнові права - це право за життя, здоров'я, особисту недоторканність громадянина, та інші. Так от, Ваше право на здоров'я було порушено, що зафіксовано у Вашій амбулаторній карті. До речі, здоров'я громадянина охороняється конституцією України, про що слід відобразити в позовній.

Статтею 23 Цивільного кодексу України передбачено відшкодування моральної шкоди. Вона викладена наступним чином: «1. Особа має право на вiдшкодування моральної шкоди, завданої внаслiдок порушення її прав.
2. Моральна шкода полягає:
1) у фiзичному болю та стражданнях, яких фiзична особа зазнала у зв'язку з калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я;
2) у душевних стражданнях, яких фiзична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведiнкою щодо неї самої, членiв її сiм'ї чи близьких родичiв;
3) у душевних стражданнях, яких фiзична особа зазнала у зв'язку iз знищенням чи пошкодженням її майна;
4) у приниженнi честi та гiдностi фiзичної особи, а також дiлової репутацiї фiзичної або юридичної особи.
3. Моральна шкода вiдшкодовується грiшми, iншим майном або в iнший спосiб.
Розмiр грошового вiдшкодування моральної шкоди визначається судом залежно вiд характеру правопорушення, глибини фiзичних та душевних страждань, погiршення здiбностей потерпiлого або позбавлення його можливостi їх реалiзацiї, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є пiдставою для вiдшкодування, а також з урахуванням iнших обставин, якi мають iстотне значення. При визначеннi розмiру вiдшкодування враховуються вимоги розумностi i справедливостi.
4. Моральна шкода вiдшкодовується незалежно вiд майнової шкоди, яка пiдлягає вiдшкодуванню, та не пов'язана з розмiром цього вiдшкодування.
5. Моральна шкода вiдшкодовується одноразово, якщо iнше не встановлено договором або законом.

Стаття 1168. Вiдшкодування моральної шкоди, завданої
калiцтвом, iншим ушкодженням здоров'я або смертю фiзичної особи
1. Моральна шкода, завдана калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, може бути вiдшкодована одноразово або шляхом здiйснення щомiсячних платежiв.
2. Моральна шкода, завдана смертю фiзичної особи, вiдшкодовується її чоловiковi (дружинi), батькам (усиновлювачам), дiтям (усиновленим), а також особам, якi проживали з нею однiєю сiм'єю.
Стаття 1231. Спадкування обов'язку вiдшкодувати майнову шкоду
(збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем
… 4. Майнова та моральна шкода, яка була завдана спадкодавцем, вiдшкодовується спадкоємцями у межах вартостi рухомого чи нерухомого майна, яке було одержане ними у спадщину.
                                                           
Конкретний розмір моральної шкоди визначає сам потерпілий, він же - позивач по справі. Тут повинні враховуватися всі ті моральні й фізичні страждання, які позивач зазнав внаслідок укусу тварини. До моральних віднесіть: переживання, безсоння, стрес, шок, жах від пережитого. До фізичних: біль, хворобливий стан, забиті місця, усілякі незручності й труднощі, необхідність лікування в лікарні, покупки ліків, інше.
Потім, по порядку йдете в суд, приводячи з собою свідків події, якщо такі є. У суді підтримуєте позовні вимоги, розповідаєте як і що було, чим це підтверджується, і що Ви хочете отримати за позовом.

Щодо правової регламентації такої події: з точки зору закону, собака - є джерело підвищеної небезпеки (ст. 1187 ЦК України), і саме на цьому слід зробити акцент. В ході розгляду справи повинні будуть заслухати Ваших свідків, дослідити письмові докази по справі: медичні акти, Ваші заяви в міліцію, Вашу претензію власнику собаки, і т.д. якщо Вас укусила собака бійцівської породи (пітбуль, стаффордширський террьер), рекомендую надати суду інформацію з приводу цієї породи - для залучення до матеріалів справи. Мова йде про підвищену небезпеку собак даних порід для оточуючих в силу їх великої агресивності, і того, що вони виводилися спеціально для ведення довгих боїв, вони дуже сильні, витривалі, мають схильність до нападу. Саме тому у ряді західних країн собаки таких порід заборонені до розведення взагалі.

Крім того, існують правила утримання домашніх тварин, які вказують на те, що собаку слід вигулювати в наморднику, на повідку, у спеціально відведених для цього місцях. У багатьох містах ці правила свої, мають деяку специфіку. Якщо собака гуляла без повідка і намордника, або в не облаштованому для цього місці, яке найчастіше і буває - про це слід сказати в ході судового розгляду Вашого позову.

Позовну заяву можна скласти самому або звернутися до адвоката. У ній потрібно докладно викласти, що і як сталося, дату, час події, з ким Ви були або імена свідків, куди Ви зверталися і які документи підтверджують Ваші вимоги. При цьому номери, назви і дати видачі документів писати обов'язково. У позовній заяві детально викладіть вимоги про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Потрібні будуть довідки про Ваше здоров'я, про перенесений стрес або шок. Включіть в позов прохання про виклик в суд свідків. І останні підготовчі кроки:
- заплатіть судовий збір за подачу позовної заяви, а квитанцію обов’язково збережіть. У разі виграшу справи ці витрати (і витрати на адвоката) Вам будуть відшкодовані;
- зробіть по дві копії довідок та інших документів, два екземпляри копій прикладіть до позовної заяви, обумовивши в заяві, що оригінали для огляду надасте в судове засідання;
- відправте пакет документів і позовну заяву в суд поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто принесіть і здайте в канцелярію суду.
Приблизно через два тижні Вам поштою прийде Ухвала суду про порушення судового провадження та повідомлення про час і місце розгляду справи за позовною заявою з вказанням прізвища судді та зали судового засідання. В судове засідання йти краще вже з адвокатом!

За підсумками розгляду справи буде винесено рішення суду, де позовні вимоги або задовольнять повністю або в частині або в їх задоволенні відмовлять. У разі незгоди з рішенням суду - можете оскаржити рішення у вищестоящий суд у передбачені законом терміни. У випадку задоволення Вашого позову, після отримання рішення суду, слід отримати виконавчого листа і вже з ним звертатися у виконавчу службу, де Вам допоможуть стягнути належні Вам кошти у примусовому порядку з особи, яка винна в тому, що Ви були вимушені ці витрати понести.

В Україні існує цілий перелік порід собак, яких визнали потенційно небезпечними. У міру надходження нової інформації цей перелік змінюється і, звичайно, додається у вигляді доповнення до документа, який прописує правила утримання домашніх тварин. У кожному місті він свій, оскільки розробляється і затверджується органами місцевого самоврядування. Таким документом, наприклад, є "Правила утримання домашніх собак та котів». За правилами, які регулюють утримання і вигул собак, господарі зобов'язані запобігати проявам небезпечних дій з боку тварин щодо людей, інших тварин або майна. Більше того, вигул собак (супровід) без повідка і намордника у місцях, не призначених для вигулу, забороняється. А от власники собак, породи яких визнані небезпечними, повинні вигулювати своїх вихованців у нашийнику і наморднику навіть у спеціально відведених для цього місцях! Але всі ми розуміємо, що так має бути в ідеалі. А реальність, на жаль інша - з гострими іклами!

Відповідальність за порушення порядку утримання собак або інших тварин встановлена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Проте ст. 154 КУпАП передбачає лише незначний штраф, навіть якщо таке порушення спричинило заподіяння шкоди здоров'ю людей або їх майну. Розмір штрафу коливається від 3 до 5 неоподатковуваних податком мінімумів, що дорівнює сумі в 51 і 85 грн. При цьому на розсуд суду тварина може бути конфіскована. Погодьтеся, мізерна плата за покалічене чуже здоров'я і вимотані нерви. Мабуть, це одна з причин, по якій власники собак нехтують дотриманням правил утримання своїх вихованців.

Безумовно, кримінальне законодавство містить норми, на підставі яких людину можна притягнути до відповідальності, якщо його собака когось покусала або загризла до смерті. Так, якщо собака серйозно покусала людину, це підпадає під дію двох статей Особливої частини Кримінального кодексу України, які передбачають покарання за злочин, вчинений з необережності. У ст. 128 КК України передбачається відповідальність за заподіяння тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, вчиненого з необережності. А от ст. 119 КК вже передбачає відповідальність за серйозний злочин - вбивство з необережності. Однак ці норми дуже рідко застосовуються, оскільки правоохоронці воліють кваліфікувати діяння недобросовісних господарів, не виходячи за межі адміністративної відповідальності. Наприклад, якщо в результаті укусу тварини були заподіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості, це буде кваліфіковано відповідно до норм КУпАП, а не КК України. Пояснення просте: у КК України відсутня спеціальна норма, яка б передбачала відповідальність за такий злочин, а в КУпАП вона виписана чітко в окремій статті.

Досліджуючи дане питання, мені стало цікаво порівняти наше законодавство і зарубіжний досвід і от що з’ясувала:
У Чикаго власник "небезпечної" собаки ризикує заплатити штраф 10 000 $, якщо його вихованець кого-небудь покусає.
У Торонто (Канада) за незареєстровану в термін собаку стягується штраф  240 $. У випадку несплати штрафу, власника викликають до суду, і тоді штраф може вирости до максимального розміру -  5 тис. $.

Цікаво, але в законодавстві 19 штатів США використовується принцип "першого укусу" (one bite law) - господар собаки, яка вперше вкусила людину, звільняється від будь-якої відповідальності за злочинне діяння його вихованця. Однак, якщо собака нападає на людину вдруге, то вона автоматично переходить в розряд "небезпечної" або "злої", і її господар несе за її поведінку повну відповідальність. У багатьох штатах США використання собаки для нападу на людину може бути прирівняне до використання зброї, наприклад ножа. У Каліфорнії будь-яка людина, що використала подібну зброю (не вогнепальна, застосування якого карається набагато жорсткіше) для нанесення тяжких тілесних ушкоджень, може понести покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком до чотирьох років, або засуджена до штрафу розміром до  10 тис.$. У деяких випадках можуть одночасно застосовуватися і тюремне ув'язнення, і штраф.

Підводячи підсумок, хочеться сказати, що якщо Ви добре ставитеся до всього світу, і в тому числі до людей і тварин, які Вас оточують, розумієте і заздалегідь спроможні передбачити наслідки поведінки кожного індивіду, то скоріше за все прочитане у цій статті носитиме для Вас інформативний характер і допоможе зорієнтуватися якщо навіть чужа, пересічна особа зіткнеться з подібною проблемою.
Дякую, що залишаєтеся зі мною, читаєте статті, розвиваєтеся і не залишаєтеся осторонь піднятих у моїх статтях проблем.

Якщо у Вас виникають будь-які юридичні питання відносно відшкодування завданої шкоди,  і не лише власниками собак, звертайтеся за допомогою до адвоката Сьори Оксани Миколаївни за адресою м. Кіровоград, вул. Соціалістична, 68, оф. 2

Телефони: 095-337-44-63, 067-520-06-56.

Пишіть менів інтернеті  www.ladyadvocat.com.ua,   son_som@mail.ru  

Просмотров(21324)   Комментариев(0)   Оставить комментарий

Чи є альтернатива суду?
Чи є альтернатива суду? 30 ноября 2017

Нещодавно читала, що є альтернативний спосіб вирішення спорів такий як медіація на противагу звичного для всіх нас розгляду справи у суді. А можна детальніше про нього розповісти? Що це таке, кому і як ним можна користуватися під час існування конфліктних ситуацій?

Просмотров (427)
Медіація
Медіація 20 ноября 2017

Не секретом є те, що до суду звертатися дорого і розгляд спорів часто затягується на довгі місяці. Ми з чоловіком плануємо розлучатися, але ніяк не можемо домовитися про порядок і спосіб поділу майна між нами. Чи є в нашій державі якийсь альтернативний спосіб вирішення подібних спорів: швидший і дешевший?

Просмотров (415)
Реєстрація нерухомості
Реєстрація нерухомості 06 октября 2016

Процедура реєстрації нерухомості вчерговий раз зазнала змін й у громадян постає питання: Як слід реєструвати нерухоме майно за новою процедурою?

Просмотров (8182)

Имя:

e-mail:

Подписаться на получение уведомлений о новых отзывах:

Комментарий:

Обновить код

Код подтверждения:

(Ваш отзыв появится после проверки редактора)